Onder impuls van wijlen Fernand Fiey en Florent Bafcop, werd Wielerclub Bergdal in 1948 boven de doopvont gehouden met als doel het inrichten van wielerwedstrijden in de gemeente Reningelst. Deze twee wielerkenners slaagden er op korte tijd in een enthousiaste en werkkrachtige groep te vormen die instond voor de eerste wielerorganisaties in ons dorp.
De eerste bestuursploeg werd gevormd door oa. erevoorzitter Jozef Six, voorzitter Florent Bafcop, secretaris Fernand Fiey, schatbewaarder Maurice Louchaert, ondervoorzitter Andre Houwen en medestichters Albert Huys en Eli Carton.

Dankzij een goede wielerkennis van de wielersport, een sterk doorzettingsvermogen en de enorme werkkracht van het ganse Bergdalteam, werd de club algauw een vast gegeven in West-Vlaamse wielermiddens. Zo werden in de aanvangsjaren wedstrijden ingericht voor junioren en liefhebbers, dit zowel in het dorp als de aanpalende gehuchten. In 1973 richtte de club, in nauwe samenwerking met dagblad Het Volk, het eerste Kampioenschap van Vlaanderen in, wedstrijd voor internationale juniores. Het jaar nadien vond de eerste editie van de Internatie plaats, wedstrijd voor internationale liefhebbers (huidige elite zonder contract + beloften). Beide wedstrijden werden verreden volgens het interclubsysteem, d.w.z. wedstrijden in ploegverband. Bergdal vervulde daarmee een pioniersrol , want het was 1 van de eerste wielerclubs in Belgie die wedstrijden volgens dit systeem inrichtte.
Stichters
Nu was het hek volledig van de dam, beide wedstrijden groeiden al snel uit tot nationale topwedstrijden die op grote publieke belangstelling konden rekenen en die ons dorp een grote naambekendheid gaven tot ver buiten de provinciegrenzen. Jammer genoeg leerden we ook de keerzijde van de medaille kennen. In 1981 werd de wielerclub in een diepe rouw gedompeld door het overlijden van secretaris en draaischijf Fernand Fiey. Gelukkig vond de club een waardige opvolger in eigen rangen in de persoon van Flor Frederix, die als B.W.B-afgevaardige eveneens goede contacten onderhield met de wielerbond. Onder impuls van dhr. Frederix werd de Internatie in de jaren 1980 uitgebouwd tot de wedstrijd die het nu geworden is, namelijk een sterk internationaal bezette en bevochten wedstrijd.

Na 50 jaar ononderbroken voorzitterschap (uniek in de Belgische wielerannalen), achtte dhr. Florent Bafcop de tijd rijp geworden om de fakkel naar een volgende generatie door te geven. Zo werd in het najaar van 1999 Flor Frederix tot nieuwe voorzitter verkozen en is de vacante secretarispost ingevuld door dhr. Gino Capoen. Na een 3-tal jaren onder Dhr Frederix, werd een jonge en dynamische bestuursploeg klaargestoomd die sinds eind 2002 onder de leiding staat van Dhr Marc Barbez.
Graag zingen wij nog even de lof van onze ex-voorzitter. De naam Bafcop klinkt als een klok in wielermiddens en mede dankzij de vele contacten en inspanningen van de dhr. Florent Bafcop is onze wielerclub een groot succes geworden. Uiteraard blijft hij als medestichter en ex-voorzitter ontegensprekelijk aan de club verbonden. Daarom wordt aan hem de titel als erevoorzitter toegekend.